Aktuality

14/02Navštivte náš stánek na Pardubické stavební výstavě

Nová okna jsou dlouhodobou investicí. Jak správně vybrat? Rádi si o tom s vámi popovídáme, zastavte se u našeho ...

14/02Přesunutí vzorkové prodejny

Vážení zákazníci, dnem 01. 03. 2016 bude vzorková prodejna z Pardubic, Štrossovy ul. 129, přesunuta do výrobního závodu na ...

24/11Přispěli jsme na zakoupení nového vozu pro centrum Don Bosco

Pracovníci centra Don Bosco mají pro své cesty na pomoc ohroženým mladým lidem nové auto. Na financování vozu ...

Úvod / Okna, dveře / Požadavky k nabídce na plastová okna

Doporučené požadavky k nabídce na plastová okna

Zde uvádíme přehled doporučených požadavků, které by měl každý zákazník požadovat od budoucího dodavatele plastových oken. Zároveň doporučujeme, aby byly tyto požadavky také součástí smlouvy o dílo.

Kvalifikační požadavky:

 • Oprávnění k podnikání – příslušné živnostenské listy
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Přehled významných zakázek za poslední tři roky s uvedením kontaktních osob
 • Pojištění firmy na případné způsobené škody (na min. částku 3 miliony korun)
 • Prohlášení o zajištění montážních a dokončovacích prací vlastními montážními pracovníky
 • Osvědčení o proškolení montážních pracovníků dodavatelem okenního systému

Technické požadavky:

 • Certifikáty – Stavebně technická osvědčení udělená autorizovanou osobou na základě provedených zkoušek
 • Prohlášení o shodě výrobce s označením CE na základě Protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku dle ČSN EN 14 351-1:2006, udělené notifikovanou osobou dle NV č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady evropských společenství
 • Atesty na použité materiály včetně přehledu technických vlastností
 • Kvalifikační předpoklady pro montážní a zednické dokončovací práce

Vymezení plnění zakázky:

 • Minimálně pětikomorový profil třídy A
 • Tepelný součinitel okna jako celku max. Uf = 1,2 W/m2K
 • Zasklení izolačním dvojsklem s koeficientem tepelné prostupnosti Ug = 1,1 W/m2K, teplý distanční rámeček
 • Celoobvodové kování ROTO, MACO, GU
 • Dorazové těsnění z EPDM
 • Vnitřní plastový komůrkový parapet s povrchovou úpravou HPL
 • Vyřešit spoj mezi novým oknem a venkovním parapetem
 • Prohlášení o původu výrobku, tj. že se jedná o okna a dveře vyrobená v ČR

Obecné požadavky:

 • Právo objednavatele na destrukční zkoušku – pro případ pochybností – oprávnění objednavatele vybrat z dodávky plastový prvek na kterékoliv pozici a tento zaslat k odbornému posouzení, zda splňuje deklarované a technickými normami požadované hodnoty a vlastnosti
 • Kým a jak bude zajišťován záruční a pozáruční servis, nejbližší středisko
 • Nabídková cena je nejvýše přípustná – požadavky na navýšení nebudou akceptovány
 • Do nabídky uvést i položky, které nemusí být čerpány
 • Uvést ceny doplňků po jednotlivých pozicích – žaluzie, sítě proti hmyzu, předokenní rolety
 • Rozklíčování cen po jednotlivých položkách přehlednou formou – cena jednotlivých prvků, množstevní sleva, demontáž stávajících oken a dveří včetně jejich odvozu a ekologické likvidace, montáž nových oken a dveří, eventuálně montáž doplňků, zednické dokončovací práce
 • Upřesnit záruční podmínky, na co se záruka vztahuje – celý výrobek, stálobarevnost, kování, sklo atd.
 • Upřesnit platební podmínky – výše zálohy, splatnost faktur, splátkový kalendář

+420 466 613 800info@duvox.cz
Logo DUVOX2012 © DUVOX s.r.o., všechna práva vyhrazena